Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 03 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên
20-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
20-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc lấy ý kiến nhân dân đặt tên đường thuộc thị trấn Hoà Mạc. 08
20-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 09
20-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2008. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2008 Quyết định số 97/QĐ-UBND về mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng và trang thiết bị đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. 12
21-01-2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị - nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 14
22-01-2008 Quyết định số 158/QĐ-UBND v/v Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2008. 20
30-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND về Công tác quốc phòng địa phương năm 2008. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2008 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. 37
28-01-2008 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 39
28-01-2008 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc chia tách địa dư hành chính thôn Nam Sơn, xã Châu Sơn, thị xã Phủ Lý thành thôn Nam Sơn và thôn Nam Sơn II. 40
30-01-2008 Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng kết hợp nhà ở phục vụ khu công nghiệp thị trấn Đồng Văn - huyện Duy Tiên. 41
30-01-2008 Quyết định số 232/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Hoà Mạc (giai đoạn 1) - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. 47
7,417,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner