Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 26 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2007 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN, cụm CN-TTCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010. 05
26-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2007. 14
30-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2007. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2007 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Hà Nam. 21
24-01-2007 Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam. 26
24-01-2007 Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam. 28
30-01-2007 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Nam. 39
7,364,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner