Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2016 Ngày 25 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
24-06-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2016 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 14
13-06-2016 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 20
15-06-2016 Quyết định số 843/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2016 Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 26
7,193,894 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner