Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 01 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 03
11-07-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 14
15-07-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 19
18-07-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
22-07-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi. 35
26-07-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu. 39
26-07-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2016 Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung tại Điều 2 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 53
22-07-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 55
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2016 Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 59
25-07-2016 Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 61
7,193,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner