Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2016 Ngày 05 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
19-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 05
22-08-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và phí dự thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2016 - 2017. 20
22-08-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Phủ Lý. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2016 Quyết định số 1251/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2016 Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 41
25-08-2016 Quyết định số 1271/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 42
7,193,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner