Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2016 Ngày 04 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
14-10-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc đặt tên, số hiệu đường Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam. 10
18-10-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
18-10-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam. 26
18-10-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 32
19-10-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2016 Quyết định số 1575/QĐ-UBND ban hành “Quy định về khối lượng riêng, hệ số nở rời của đá nguyên khối (đá vôi, đá Đolomít, đá sét) và tỷ lệ quy đổi từ gạch thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 45
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2016 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 47
7,193,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner