Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2016 Ngày 29 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
08-12-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 20
08-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và Chương trình ban hành Nghị quyết trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 40
08-12-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 43
08-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2015. 45
7,198,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner