Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 22 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND v/v điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất. 03
08-05-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND v/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008. 14
16-05-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng HanamNet. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2008 Quyết định số 446/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hà Hoa Tiên. 22
21-04-2008 Quyết định số 469/QĐ-UBND v/v bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của một số cơ quan thuộc tỉnh. 27
21-04-2008 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. 29
22-04-2008 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam. 31
29-04-2008 Quyết định số 514/QĐ-UBND v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Ba Sao. 33
29-04-2008 Quyết định số 515/QĐ-UBND v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Tràng An. 34
29-04-2008 Quyết định số 516/QĐ-UBND v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Đề. 35
29-04-2008 Quyết định số 517/QĐ-UBND v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Lý. 36
29-04-2008 Quyết định số 518/QĐ-UBND v/v Giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Tiên Hiệp. 37
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2008 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hành tiết kiệm điện năm 2008. 38
28-01-2008 Quyết định số 221/QĐ-UBND danh sách thành viên Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 40
22-04-2008 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc công nhận làng có nghề tiểu thủ công nghiệp. 42
22-04-2008 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề và làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp. 44
22-04-2008 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh và người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam. 46
07-05-2008 Quyết định số 533/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Mỹ Thọ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam. 48
07-05-2008 Quyết định số 534/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Thanh Nghị - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. 59
07-05-2008 Quyết định số 535/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tiên Tân - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. 69
7,213,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner