Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (phần đơn giá bồi thường nhà, VKT và di chuyển mồ mả). 03
06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực. 20
14-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch Ứng dụng và Phát triển CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 21
14-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2007 Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2007. 31
28-02-2007 Quyết định số 280/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển công nghiệp xi măng tỉnh Hà Nam đến năm 2010. 42
28-02-2007 Quyết định số 281/QĐ-UBND phê duyệt đề án Quy hoạch và quản lý quy hoạch các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 51
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2007 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐ xuất khẩu lao động tỉnh. 57
09-03-2007 Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐ tuần lễ quốc gia về An toàn - VSLĐ - Phòng chống cháy nổ. 59
7,363,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner