Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2017 Ngày 28 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
21-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và phối hợp thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2017 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc phân tích Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 25
18-01-2017 Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Khảo sát Quy hoạch bản đồ thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 26
15-02-2017 Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam. 27
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2017 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. 42
16-02-2017 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 47
7,418,097 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner