Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2017 Ngày 28 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
03-04-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc quy định khối lượng riêng và hệ số nở rời của đá (đá vôi, đá Dolomít, đá sét) nguyên khối; tỷ lệ quy đổi từ gạch đất nung thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2017 Quyết định số 452/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 26
17-04-2017 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh. 27
27-04-2017 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Lý Nhân. 29
27-04-2017 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng. 32
27-04-2017 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên. 35
27-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2017 Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc công nhận Hội Điều dưỡng tỉnh Hà Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 42
7,418,044 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner