Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2016 Ngày 01 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2016 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên. 03
22-06-2016 Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Thanh Liêm thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm. 06
22-06-2016 Quyết định số 889/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Bảng. 09
22-06-2016 Quyết định số 890/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục. 12
24-06-2016 Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016. 15
24-06-2016 Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 16
30-06-2016 Quyết định số 957/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2016 Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Lý Nhân. 28
30-06-2016 Quyết định số 952/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 29
7,190,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner