Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2013 Ngày 12 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo. 03
30-05-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
30-05-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2013 Quyết định số 550/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 28
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2013 Quyết định số 500/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cụm Công nghiệp Hoàng Đông. 40
28-05-2013 Quyết định số 546/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. 44
31-05-2013 Quyết định số 564/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 46
7,213,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner