Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2013 Ngày 03 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
13-08-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam. 05
14-08-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
19-08-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Phủ Lý. 18
23-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
28-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2013 Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 35
21-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 37
15-08-2013 Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của tỉnh Hà Nam. 42
16-08-2013 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc ủy quyền quản lý tổ chức hội. 45
16-08-2013 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 46
26-08-2013 Quyết định số 979/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 47
27-08-2013 Quyết định số 991/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 48
29-08-2013 Quyết định số 999/QĐ-UBND công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 53
30-08-2013 Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, trường Cao đẳng nghề Hà Nam”. 54
7,192,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner