Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2013 Ngày 30 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
09-09-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam. 14
13-09-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 20
24-09-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2013 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2013 Quyết định số 1010/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hà Nam, năm 2013. 33
04-09-2013 Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam. 35
12-09-2013 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015. 38
16-09-2013 Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. 44
24-09-2013 Quyết định số 1102/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 45
7,191,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner