Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2013 Ngày 25 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
08-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 06
10-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
11-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. 14
11-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung và sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
21-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 và Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. 20
22-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 22
22-01-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
23-01-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2013 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Hà Nam. 33
23-01-2013 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 51
09-01-2013 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao tỉnh Hà Nam. 54
23-01-2013 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. 56
11-01-2013 Công văn số 56/UBND-KSTT về việc đính chính văn bản. 58
21-01-2013 Công văn số 94/UBND-VX về việc đính chính văn bản. 59
7,212,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner