Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2015 Ngày 31 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 02
31-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 40
31-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 1731/QĐ-UBND phê duyệt các Dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Hà Nam. 44
9,454,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner