Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2011 Ngày 04 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2011 Quyết định số 1182/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh về việc giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm. 03
11-10-2011 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ban hành “Quy chế trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VI (2006 - 2010)”. 04
17-10-2011 Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hà Nam. 08
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2011 Quyết định số 1194/QĐ-UBND thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam. 10
11-10-2011 Quyết định số 1207/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định Dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 12
11-10-2011 Quyết định số 1209/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2011 - 2012. 14
13-10-2011 Quyết định số 1231/QĐ-UBND công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa HDI. 16
17-10-2011 Quyết định số 1248/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Đề án sông Nhuệ - sông Đáy tỉnh Hà Nam. 17
20-10-2011 Quyết định số 1265/QĐ-UBND thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020” tại tỉnh Hà Nam. 21
20-10-2011 Quyết định số 1266/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh Hà Nam. 22
25-10-2011 Quyết định số 1280/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. 24
24-10-2011 Chương trình số 1486/CTr-UBND hành động vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020. 26
24-10-2011 Kế hoạch số 1487/KH-UBND thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015. 37
7,231,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner