Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước. 02
20-12-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 04
13-12-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ và kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
9,443,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner