Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 01 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. 03
12-05-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 09
19-05-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
19-05-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 27
26-05-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2009 Quyết định số 533/QĐ-UBND v/v bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2009 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại núi Chùa thuộc xã Thanh Tâm và xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm. 40
14-05-2009 Quyết định số 559/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý. 42
14-05-2009 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 48
19-05-2009 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội thao thể thao Quốc phòng Dân quân tự vệ năm 2009. 49
20-05-2009 Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xã hội từ thiện của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại tỉnh Hà Nam. 51
22-05-2009 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 52
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
27-05-2009 Quyết định số 594/QĐ-BVSTBPN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 53
7,211,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner