Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 15 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND v/v quyết toán ngân sách năm 2007 tỉnh Hà Nam. 04
20-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 06
05-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp thuộc địa phương năm 2009. 09
07-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. 11
08-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND v/v hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 27
13-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND v/v đặt tên đường, phố và các công trình công cộng thành phố Phủ Lý. 28
13-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc đặt tên đường, phố thuộc thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. 30
13-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh. 31
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc triển khai Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 34
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
19-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 36
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm
18-12-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2009 Quyết định số 11/QĐ-UBND v/v điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 47
06-01-2009 Quyết định số 14/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 49
02-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công tác Quốc phòng địa phương năm 2009. 50
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2008 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2004 - 2009. 53
24-12-2008 Quyết định số 1696/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013. 54
31-12-2008 Quyết định số 1772/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch địa điểm các khu chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 - 2015. 56
07-01-2009 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc công nhận Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế. 59
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
18-12-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XVII. 60
18-12-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII nhiệm kỳ (2004 - 2009). 61
19-12-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 62
7,211,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner