Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2009 Ngày 02 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2009 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam. 03
22-01-2009 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam. 15
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường mầm non, phổ thông giai đoạn 2009 - 2013. 27
07-01-2009 Quyết định số 20/QĐ-UBND v/v ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Hà Nam. 30
07-01-2009 Quyết định số 22/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 35
07-01-2009 Quyết định số 23/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương chi tiết Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 37
09-01-2009 Quyết định số 34/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Kim Bảng thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 41
09-01-2009 Quyết định số 35/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Duy Tiên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 43
09-01-2009 Quyết định số 36/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 45
09-01-2009 Quyết định số 37/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện cao cấp Bình An. 47
09-01-2009 Quyết định số 44/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 51
23-01-2009 Quyết định số 185/QĐ-UBND v/v công nhận Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. 53
23-01-2009 Quyết định số 186/QĐ-UBND v/v công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. 55
7,211,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner