Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 05 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
22-04-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam. 04
24-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2009 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 21
23-04-2009 Quyết định số 493/QĐ-UBND ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 22
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2009 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam. 28
16-04-2009 Quyết định số 466/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Liêm Chung - thành phố Phủ Lý. 30
23-04-2009 Quyết định số 487/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu - đơn giá - định mức hạng mục trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng Hà Nam. 34
23-04-2009 Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2009 - 2012. 39
23-04-2009 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ II năm 2009. 41
24-04-2009 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 43
29-04-2009 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung cấp Tư thục Bách Khoa Hà Nam thành Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nam. 44
22-04-2009 Kế hoạch số 501/KH-UBND cải cách hành chính năm 2009. 45
BCĐ chiến dịch truyền thông, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ
03-04-2009 Kế hoạch số 420/KH-BCĐ triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình năm 2009. 50
BCĐ công tác dân số - KHH gia đình
03-04-2009 Công văn số 421/CV-BCĐ nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình và Ban Chỉ đạo chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Nam. 54
7,211,464 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner