Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2016 Ngày 31 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND quy định về thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
25-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND quy định mức học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. 08
21-03-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2016 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I. 31
24-03-2016 Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2016 Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016. 39
29-03-2016 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục với Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Lục thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục. 41
29-03-2016 Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân với Trung tâm Dạy nghề huyện Lý Nhân thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân. 44
7,193,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner