Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2016 Ngày 30 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
14-04-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND bổ sung một số nội dung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 06
14-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND quy định mức thu học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý. 08
21-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 10
25-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2016 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm. 24
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2016 Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 25
29-03-2016 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bảng với Trung tâm Dạy nghề huyện Kim Bảng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bảng. 30
29-03-2016 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên với Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Tiên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Duy Tiên. 33
29-03-2016 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Liêm. 36
7,190,826 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner