Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2016 Ngày 30 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2016 Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
22-06-2016 Quyết định số 882/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 30
22-06-2016 Quyết định số 883/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam. 34
22-06-2016 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam. 37
22-06-2016 Quyết định số 885/QĐ-UBND sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý. 40
22-06-2016 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc đổi tên Ban quản lý dự án huyện Lý Nhân thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân. 43
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2016 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc xếp hạng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam. 46
7,198,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner