Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ban hành quy định phối hợp hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tỉnh Hà Nam. 02
15-11-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn chương trình MTQG năm 2006 cho dự án tăng cường năng lực dạy nghề. 07
20-11-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. 09
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2006 Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc trong công tác GPMB. 20
9,462,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner