Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2015 Ngày 31 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. 03
24-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. 05
14-08-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành “Quy định cơ chế khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 08
18-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2015 - 2016. 15
Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên
20-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 19
20-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Duy Tiên năm 2014. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2015 Quyết định số 813/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 25
05-08-2015 Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại Bệnh viện Phong và Da liễu trực thuộc Sở Y tế. 32
18-08-2015 Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quy mô các công trình trong trang trại chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2015 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam. 39
24-07-2015 Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 40
24-07-2015 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam. 42
28-07-2015 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 44
10-08-2015 Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, thành phố Phủ Lý. 47
17-08-2015 Quyết định số 934/QĐ-UBND công nhận, công nhận lại và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 48
17-08-2015 Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị sự nghiệp đối với Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I. 49
20-08-2015 Quyết định số 953/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 50
28-08-2015 Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc giao thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 51
28-08-2015 Quyết định số 990/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025. 53
9,435,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner