Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2009 Quyết định số 353/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Hà Nam. 05
24-03-2009 Quyết định số 373/QĐ-UBND v/v kiện toàn Phòng Công chứng số I tỉnh Hà Nam. 18
27-03-2009 Quyết định số 378/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Hà Nam đến năm 2010. 19
10-04-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 28
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2009 Quyết định số 345/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam. 30
20-03-2009 Quyết định số 352/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Hà Nam - Giai đoạn 1. 32
20-03-2009 Quyết định số 355/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch Báo chí và xây dựng dự thảo quy hoạch Báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
30-03-2009 Quyết định số 382/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam. 39
30-03-2009 Quyết định số 385/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Hà Nam. 44
30-03-2009 Quyết định số 386/QĐ-UBND v/v thành lập Ban tổ chức thực hiện Đề án Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Hà Nam. 45
31-03-2009 Quyết định số 402/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội người khuyết tật huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 47
31-03-2009 Quyết định số 403/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Phủ Lý. 48
31-03-2009 Quyết định số 404/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Kim Bảng. 49
31-03-2009 Quyết định số 405/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Lý Nhân. 50
31-03-2009 Quyết định số 406/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Duy Tiên. 51
31-03-2009 Quyết định số 407/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Thanh Liêm. 52
10-04-2009 Quyết định số 442/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Hà Nam năm 2009. 53
31-03-2009 Kế hoạch số 396/KH-UBND phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2009 - 2010 tỉnh Hà Nam. 56
BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
04-03-2009 Kế hoạch số 245/KH-BCĐ hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam năm 2009. 59
7,221,898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner