Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết và quản lý hồ sơ khiếu nại, tố cáo. 03
08-06-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. 12
29-06-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND /v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên
22-06-2009 Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2009 Quyết định số 613/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. 32
09-06-2009 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009. 45
29-06-2009 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu trụ sở xã. 46
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2009 Quyết định số 604/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Giang thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. 51
02-06-2009 Quyết định số 620/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 57
04-06-2009 Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc thành lập Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Bình Lục. 59
08-06-2009 Quyết định số 645/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 61
23-06-2009 Quyết định số 708/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009 - 2010. 64
7,211,417 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner