Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2017 Ngày 19 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 02
10-05-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 78
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2017 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý. 81
16-05-2017 Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hà Nam. 84
7,366,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner