Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2010 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về một số giải pháp điều hành ngân sách năm 2010 tỉnh Hà Nam. 03
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND về việc quyết toán ngân sách năm 2008 tỉnh Hà Nam. 04
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010. 06
24-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố. 26
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập. 27
08-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 28
Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên
16-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 29
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
17-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2009 Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh. 38
25-12-2009 Quyết định số 1776/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Phủ Lý. 39
25-12-2009 Quyết định số 1777/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Kim Thanh. 40
25-12-2009 Quyết định số 1779/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Hà Nam. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2009 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, chấn chính hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 42
18-12-2009 Quyết định số 1710/QĐ-UBND công nhận điểm di tích lịch sử, thắng cảnh đền Trúc - Ngũ Động Sơn thuộc xã Thi Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 44
18-12-2009 Quyết định số 1711/QĐ-UBND công nhận điểm di tích lịch sử, thắng cảnh chùa Bà Đanh - núi Ngọc thuộc xã Ngọc Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 45
22-12-2009 Quyết định số 1736/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2004 - 2011. 46
22-12-2009 Quyết định số 1737/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2004 - 2011. 47
22-12-2009 Quyết định số 1738/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2004 - 2011. 48
22-12-2009 Quyết định số 1740/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2004 - 2011. 49
22-12-2009 Quyết định số 1741/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2004 - 2011. 50
31-12-2009 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. 51
7,209,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner