Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 31 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam. 03
25-05-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý nhà nước về công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 07
26-05-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2010 Quyết định số 464/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch khoáng sản chủ yếu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 17
18-05-2010 Quyết định số 497/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam. 19
25-05-2010 Quyết định số 515/QĐ-UBND thành lập Phòng Công chứng số II tỉnh Hà Nam. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-05-2010 Quyết định số 456/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năn 2020" tỉnh Hà Nam. 37
10-05-2010 Quyết định số 465/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm soát giá trên địa bàn tỉnh. 39
10-05-2010 Quyết định số 466/QĐ-UBND v/v xếp hạng Phòng Công chứng số I tỉnh Hà Nam. 40
10-05-2010 Quyết định số 467/QĐ-UBND v/v xếp hạng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. 41
10-05-2010 Quyết định số 468/QĐ-UBND v/v xếp hạng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 42
11-05-2010 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam". 43
19-05-2010 Quyết định số 504/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. 47
21-05-2010 Quyết định số 507/QĐ-UBND công nhận và cấp bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia. 54
24-05-2010 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh. 55
27-05-2010 Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 56
27-05-2010 Quyết định số 525/QĐ-UBND v/v thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam. 57
31-05-2010 Quyết định số 544/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu phát triển đô thị, cụm công nghiệp thuộc thị trấn Bình Mỹ và xã An Mỹ, huyện Bình Lục. 59
27-05-2010 Công văn số 685/UBND-NC v/v tăng cường quản lý và sử dụng con dấu. 64
7,203,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner