Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2013 Ngày 05 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2011. 03
07-02-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 04
25-02-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 06
25-02-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hà Nam. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2013 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản, quy định do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012. 14
30-01-2013 Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Nam. 20
25-02-2013 Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2013 - 2015. 23
25-02-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 36
25-01-2013 Quyết định số 147/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trại nuôi bò thuộc vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên. 38
31-01-2013 Quyết định số 201/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 42
31-01-2013 Quyết định số 202/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Sunrise Liêm Chính thuộc Khu đô thị Nam Châu Giang, thành phố Phủ Lý. 48
07-02-2013 Quyết định số 221/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020”. 50
08-02-2013 Quyết định số 225/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại, nhà ở thôn Phú Cường, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. 52
22-02-2013 Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Nam. 55
23-02-2013 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2013. 57
7,213,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner