Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2013 Ngày 22 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc qui định tỷ lệ phần trăm (%) chi phí khoán, quản lý và sử dụng chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quĩ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng bán đấu giá cấp huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu. 03
28-02-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2013 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật. 06
14-03-2013 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. 07
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo. 17
08-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. 19
08-03-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. 21
08-03-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 23
06-03-2013 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 25
11-03-2013 Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 26
12-03-2013 Quyết định số 278/QĐ-UBND công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 29
7,192,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner