Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2013 Ngày 30 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
04-05-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bình Lục. 08
08-05-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013. 14
23-05-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu đường Huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013). 16
27-05-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định công tác tổ chức quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2013 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2013 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá bồi thường đất phục vụ GPMB các hạng mục của dự án Phát triển khu đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý. 53
04-05-2013 Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 55
13-05-2013 Quyết định số 486/QĐ-UBND thành lập phân hiệu 2 Trường trung cấp Y Dược Hà Nam tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. 59
7,192,187 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner