Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2013 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên. 03
11-11-2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên. 08
22-11-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 13
09-12-2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. 20
09-12-2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. 25
09-12-2013 Quyết định số 73/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. 30
09-12-2013 Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2013 Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. 39
29-11-2013 Quyết định số 1390/QĐ-UBND công bố Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 41
29-11-2013 Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. 47
29-11-2013 Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý xe quá khổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 57
11-11-2013 Quyết định số 1304/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 59
18-11-2013 Quyết định số 1313/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Hà Nam. 60
25-11-2013 Quyết định số 1367/QĐ-UBND bổ sung thành viên Ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Hà Nam. 61
26-11-2013 Quyết định số 1382/QĐ-UBND công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II. 62
7,192,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner