Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 20 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND v/v quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 09
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2009 Quyết định số 916/QĐ-UBND v/v thành lập, tổ chức hoạt động của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn các Sở, ngành và địa phương. 11
07-08-2009 Quyết định số 925/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng Bệnh viện cao cấp Bình An. 15
11-08-2009 Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc thành lập khu công nghiệp Hoà Mạc, tỉnh Hà Nam. 21
14-08-2009 Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010 tỉnh Hà Nam. 23
14-08-2009 Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 25
19-08-2009 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Công đoàn. 27
19-08-2009 Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 28
19-08-2009 Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 29
19-08-2009 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. 30
19-08-2009 Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 31
19-08-2009 Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 32
19-08-2009 Quyết định số 989/QĐ-UBND phê duyệt Đề án công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 33
17-08-2009 Kế hoạch số 1090/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Chủ yếu giai đoạn từ nay đến năm 2011). 40
BCĐ phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
18-08-2009 Quyết định số 981/QĐ-BCĐ v/v phê duyệt xã, phường, thị trấn trọng điểm về phòng, chống HIV/AIDS năm 2010. 50
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
11-08-2009 Hướng dẫn số 1063/HD-BVSTBPN kiện toàn, tổ chức hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. 53
7,226,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner