Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2010 Ngày 28 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người nghèo giai đoạn 2010 - 2015. 04
30-08-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 07
31-08-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 14
11-09-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 19
15-09-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí cầu đối với một số phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
22-09-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2010 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 27
20-09-2010 Quyết định số 997/QĐ-UBND v/v giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Đồng Văn, huyện Duy Tiên. 30
20-09-2010 Quyết định số 998/QĐ-UBND v/v giải thể Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm. 31
27-09-2010 Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 9 Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2010 Quyết định số 838/QĐ-UBND v/v thay thế, bổ sung Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 34
19-08-2010 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc công nhận Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. 35
19-08-2010 Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II. 36
19-08-2010 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 37
19-08-2010 Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 39
19-08-2010 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh. 40
25-08-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND v/v bổ sung, thay thế Thư ký Hội đồng KHCN tỉnh và thành viên tổ thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 42
25-08-2010 Quyết định số 911/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Đề án của tỉnh Hà Nam thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 43
26-08-2010 Quyết định số 921/QĐ-UBND công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 44
26-08-2010 Quyết định số 922/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 45
31-08-2010 Quyết định số 932/QĐ-UBND ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện dự án Khu đô thị Sông Châu tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân”. 46
31-08-2010 Quyết định số 935/QĐ-UBND công nhận và cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 54
09-09-2010 Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 55
11-09-2010 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 57
11-09-2010 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 58
11-09-2010 Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 59
7,223,019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner