Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND về việc Quyết toán ngân sách năm 2009 tỉnh Hà Nam. 03
21-12-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 05
21-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
21-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách cho ngân sách cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã phường, thị trấn. 16
21-12-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011. 21
21-12-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND về việc thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh. 43
21-12-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND v/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2010 Quyết định số 1236A/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 57
22-12-2010 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 58
23-12-2010 Quyết định số 1510/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 60
7,232,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner