Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 10 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Lục năm 2011. 03
08-03-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp các xã; thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bảng năm 2011. 23
08-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã, thị trấn và đường tỉnh lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2011. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2011 Quyết định số 191/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em. 63
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2011 Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Hà Nam năm 2011. 65
28-02-2011 Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh. 69
28-02-2011 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban tuyển sinh quân sự tỉnh. 71
07-03-2011 Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 72
09-03-2011 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 73
7,232,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner