Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2011 Ngày 25 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2011 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án huyện Lý Nhân. 05
03-03-2011 Kế hoạch số 203/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2011. 07
04-03-2011 Kế hoạch số 208/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 14
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2011 Quyết định số 236/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2015. 20
04-03-2011 Quyết định số 255/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động tăng cường năng lực quản lý tài chính công ngành y tế tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2013. 27
09-03-2011 Quyết định số 298/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hoàn thành vào năm 2015. 29
11-03-2011 Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc xếp hạng các Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 31
14-03-2011 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ các bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. 32
14-03-2011 Quyết định số 312/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về giá thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 33
16-03-2011 Quyết định số 321/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác tư vấn giúp việc Ban quản lý Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực Ngành Y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ. 35
16-03-2011 Quyết định số 321A/QĐ-UBND về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2004 - 2011. 37
16-03-2011 Quyết định số 322/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
16-03-2011 Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2004 - 2011. 40
17-03-2011 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều lệ Trường trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc”. 41
18-03-2011 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 62
21-03-2011 Quyết định số 345/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2011. 64
7,231,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner