Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2012 Ngày 07 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 04
04-05-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Hà Nam. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2012 Quyết định số 527/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch văn hoá tâm linh đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 10
06-04-2012 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc công bố các quyết định còn hiệu lực, hết hiệu lực pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 17
20-04-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 20
25-04-2012 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015. 23
03-05-2012 Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc chuyển loại hình đơn vị sự nghiệp của Phòng Công chứng số II. 29
03-05-2012 Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 30
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2012. 33
03-04-2012 Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 35
04-04-2012 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 36
05-04-2012 Quyết định số 534/QĐ-UBND công nhận hạng trung tâm dạy nghề đối với Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Tiên. 37
05-04-2012 Quyết định số 535/QĐ-UBND thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam. 38
09-04-2012 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2012. 39
09-04-2012 Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 41
12-04-2012 Quyết định số 571/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú năm 2012 của tỉnh Hà Nam. 43
13-04-2012 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc UBND huyện Bình Lục. 45
16-04-2012 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 48
18-04-2012 Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam. 49
24-04-2012 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 52
25-04-2012 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Hà Nam. 53
25-04-2012 Quyết định số 609/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh năm 2012. 55
25-04-2012 Quyết định số 610/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý. 57
27-04-2012 Quyết định số 622/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hưng Hoà, tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. 97
11-04-2012 Công văn số 469/UBND-NN&TNMT về việc đính chính Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012. 102
7,212,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner