Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2012 Ngày 01 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2012 Quyết định số 692/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025. 12
29-05-2012 Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 14
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
07-05-2012 Quyết định số 646/QĐ-UBND thành lập Đoàn Kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm và trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, mức độ II năm học 2011 - 2012. 26
09-05-2012 Quyết định số 649/QĐ-UBND về việc lựa chọn xã, phường thí điểm mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. 28
10-05-2012 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định việc thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tỉnh Hà Nam. 30
10-05-2012 Quyết định số 653/QĐ- UBND về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 31
15-05-2012 Quyết định số 662/QĐ-UBND ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 33
16-05-2012 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
16-05-2012 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả cho thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. 41
16-05-2012 Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. 42
16-05-2012 Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2011 - 2016. 43
21-05-2012 Quyết định số 695/QĐ-UBND công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 44
24-05-2012 Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều lệ Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam”. 45
29-05-2012 Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc phân công kiêm Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 67
7,219,406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner