Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2015 Ngày 07 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. 03
20-04-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. 11
20-04-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Nam. 21
25-04-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
06-05-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Đại Hoàng dùng cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2015 Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cấp phép lĩnh vực xuất bản. 51
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2015 Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trường Mầm non và các Trường Tiểu học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng. 52
08-04-2015 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trường Mầm non và các Trường Tiểu học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục. 53
22-04-2015 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam. 54
06-05-2015 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục nghề đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn giai đoạn 2015 - 2020. 55
9,450,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner