Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2015 Ngày 30 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 02
15-09-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
22-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
25-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 36
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2015 Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập đối với Trung tâm nuôi dưỡng TBB nặng và điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam. 50
04-09-2015 Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. 51
9,450,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner