Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2008 Ngày 25 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 04
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007. 08
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2009. 10
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh. 24
11-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 26
11-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh. 28
11-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc đổi tên, đặt tên đường, tên phố và các công trình công cộng tại thành phố Phủ Lý. 31
11-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND v/v đặt tên đường, tên phố tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. 42
11-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND v/v đề nghị thành lập thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. 43
11-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 46
19-12-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND v/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009. 57
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2009. 73
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đồng Văn - thị trấn Đồng Văn - huyện Duy Tiên. 75
08-12-2008 Quyết định số 1524/QĐ-UBND v/v bổ sung, thay đổi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. 78
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2008 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh năm 2008. 79
26-11-2008 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc công nhận làng có nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh năm 2008. 81
27-11-2008 Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá bồi thường cây xanh cảnh phục vụ dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải địa bàn xã Thi Sơn huyện Kim Bảng. 84
28-11-2008 Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc thành lập tổ thẩm định dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 86
28-11-2008 Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc công nhận chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tư thục Bách khoa Hà Nam. 88
01-12-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Hà Nam. 89
01-12-2008 Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. 91
08-12-2008 Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Hà Nam. 92
08-12-2008 Quyết định số 1530/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2008 - 2009. 93
08-12-2008 Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ III. 94
16-12-2008 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 - 2012. 96
9,459,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner