Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2015 Ngày 30 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hà Nam. 03
06-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Hà Nam. 10
12-10-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai. 31
15-10-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2015 Quyết định số 1150/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 65
13-10-2015 Quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 67
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2015 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam. 69
02-10-2015 Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 304 tỉnh Hà Nam. 70
14-10-2015 Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Liên đoàn Tennis tỉnh Hà Nam. 71
9,427,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner