Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
12-09-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
29-09-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
29-09-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 38
30-09-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 46
07-10-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 66
08-10-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2014 Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 74
17-09-2014 Quyết định số 980/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025. 83
19-09-2014 Quyết định số 990/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 85
29-09-2014 Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc quy định hệ số nở rời của đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường từ đá nguyên khai sang đá sau nổ mìn trên địa bàn tỉnh. 91
01-10-2014 Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 93
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2014 Quyết định số 929/QĐ-UBND về phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 94
26-09-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp. 97
01-10-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. 99
02-10-2014 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh. 102
7,372,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner