Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2016 Ngày 05 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
08-09-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định ngành đào tạo đối với công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam. 04
08-09-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc Quy định phối hợp Quản lý nhà nước về chất lượngcông trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
08-09-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
04-10-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ, định suất được hưởng hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2016 Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 35
06-09-2016 Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 38
08-09-2016 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Quy hoạch đô thị - Nông thôn tỉnh Hà Nam thành Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam. 41
08-09-2016 Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh với Khoa Phụ sản, Khoa Nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 42
22-09-2016 Quyết định số 1436/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 46
03-10-2016 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường thành Phòng Quản lý môi trường thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 54
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2016 Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Nam. 55
7,193,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner